Konání řádné valné hromady
Společnosti REFORK SE, IČ : 080 39 763
se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7

Předmět :

  • Rozdělení hospodářského výsledku Společnosti roku 2022
  • Schválení účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2022
  • Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022 (en anglais uniquement)
  • Projednání konkurenční činnosti akcionáře pana Zbyňka Prokšana a neoprávněného nároku akcionáře pana Zbyňka Prokšana ve vztahu k patentu Společnosti
  • Změna stanov Společnosti

Adresse postale : U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

Datum : 21.6.2023
Čas : 10:00

SSL instantané