Přechod k udržitelnosti inspiroval řadu inovativních řešení, která nahrazují jednorázová plastová brčka. V tomto příspěvku na blogu vám nabídneme srovnání těchto ekologických možností se zaměřením na jejich jedinečné vlastnosti, dopad na životní prostředí a použitelnost.

Pozor, spoiler - Refork zřejmě zastíní ostatní! 🙂

Slaměná brčka

Brčka vyrobená z pšeničných stonků jsou díky svým biologicky odbouratelným vlastnostem dobrou alternativou k plastům. Jejich trvanlivost a celková funkčnost však může být velmi problematická. Slaměná brčka nejsou pevná ani vhodná pro dlouhodobé používání, zejména v tekutém stavu. Pokud navíc trpíte alergií na pšenici, nemusí pro vás být tato brčka tou nejlepší volbou.

Nakonec je tu ještě jeden nedostatečně diskutovaný problém, o kterém by měli potenciální uživatelé vědět. Na rozdíl od mnoha jiných materiálů přicházejících do styku s potravinami nemají brčka přísné předpisy, které by dohlížely na jejich výrobní proces. Zemědělci často používají pesticidy a další agrochemikálie, aby zajistili vysokou výnosnost produkce pšenice. Pokud tyto chemikálie zůstanou na brčkách a brčka nejsou před přeměnou na brčka na pití dostatečně vyčištěna a zpracována, mohou se zbytky těchto chemikálií potenciálně dostat do našich nápojů. 

Bambusová brčka

Bambusová brčka jsou opakovaně použitelná, odolná a biologicky rozložitelná, ale mají i některé nevýhody, protože vyžadují pečlivou údržbu a pravidelné čištění. Při výrobě bambusových brček se mohou používat chemikálie a je k ní zapotřebí značné množství vody, takže je méně ekologická, než se zdá. Navíc ne všechny výrobky označené jako "přírodní" bambus takové skutečně jsou. Tyto údajně udržitelné alternativy plastových materiálů jsou ve skutečnosti vyrobeny z plastu, do kterého je bambus přidán pouze jako plnidlo (aby získal objem a tvar). Díky této praxi jsou bambusová brčka nerecyklovatelná a ještě méně ekologická.

Papírová brčka

Papírová brčka jsou sice biologicky rozložitelná a kompostovatelná, ale jejich funkčnost může být sporná. Často se po krátké době rozmočí a ztratí svou strukturu, což může způsobit nepříjemný zážitek z pití. Papírová brčka vzbuzují obavy také kvůli svému výrobnímu procesu. Při jejich výrobě se často používají bělidla, barviva a biologicky nerozložitelná lepidla, která se používají při jejich výrobě, mohou přispívat ke znečištění mikroplasty. Kromě toho jejich významný dopad na životní prostředí podle hodnocení životního cyklu (LCA) vyplývá ze zpracování dřeva, bělení a vysoké spotřeby vody.

Slámky na těstoviny

Brčka na těstoviny představují jedinečnou biologicky rozložitelnou alternativu. Při delším kontaktu s tekutinou však mají tendenci měknout a nejsou vhodná pro horké nápoje. Také nejsou vhodná pro bezlepkovou dietu!

Brčka PLA/PBS

Brčka z kyseliny polymléčné (PLA) a polybutylensukcinátu (PBS) se vyrábějí z obnovitelných zdrojů, jako je kukuřičný škrob nebo cukrová třtina, a jsou biologicky rozložitelná v podmínkách průmyslového kompostování. K jejich rozkladu je však zapotřebí specifických vysokoteplotních kompostovacích zařízení, která nejsou všude k dispozici. Navíc výrobní proces může stále znamenat značnou spotřebu energie a emise uhlíku. Tato brčka také nevyhovují při použití s horkými nápoji, jako je káva nebo čaj.

Refork Brčka

Refork slámky se zdají být na vrcholu a představují vynikající kombinaci udržitelnosti a praktičnosti. Jsou vyrobena z přírodních složek, jako jsou dřevěná vlákna a přirozeně se vyskytující netoxický polymer, a nabízejí robustnost, tepelnou odolnost a vhodnost pro různé nápoje.

Ve srovnání s jinými polymery, jako je PLA/PBS, je tento polymer jediným plně biologicky rozložitelným polymerem, který je zcela biologicky rozložitelný v různých prostředích, včetně mořského a půdního prostředí, aniž by vyžadoval průmyslové kompostovací zařízení.

Reforkje vyvinut s ohledem na udržitelnost, snižuje závislost na fosilních palivech a minimalizuje emise uhlíku. Současně Refork zavedl do svého výrobního procesu jedinečnou techniku, která minimalizuje spotřebu vody. Výrazným rysem přístupu společnosti Reforkje, že její brčka se přirozeně a bezpečně biologicky rozkládají, aniž by bylo nutné používat zvláštní kompostovací zařízení. Kromě toho má díky svému elegantnímu designu a použitelnosti konkurenční výhodu oproti jiným ekologickým alternativám.

Závěr

Všechny tyto ekologické alternativy k jednorázovým plastovým brčkům představují kroky směrem k ekologičtější budoucnosti. Při porovnání použitelnosti, dopadu na životní prostředí a praktičnosti však zřejmě vedou brčka Refork .

Na stránkách Refork je obzvláště působivá pozornost věnovaná celému životnímu cyklu produktu. Od výběru surovin až po likvidaci po skončení životnosti je důraz kladen na udržitelnost. A to nikoli na úkor funkčnosti.

Nezapomeňte však, že přechod k udržitelné budoucnosti neznamená najít přímou náhradu za každý plastový předmět, který používáme. Jde o to, abychom si znovu představili náš vztah k materiálům, zpochybnili naše potřeby a našli inovativní způsoby, jak nepoškodit naši planetu. Na této cestě nejsou řešení, jako jsou brčka Refork , jen možností, ale cestou k udržitelné spotřebě.

Okamžité SSL