Vliv plastových příborů na životní prostředí a biologicky rozložitelné alternativy

Plastové příbory vs. biologicky rozložitelné alternativy

Rozhodnutí, která děláme v každodenním životě, se promítají do dopadů na životní prostředí. Jedno zdánlivě malé rozhodnutí - například o typu příboru - může mít významné důsledky.

Okamžité SSL