Pozvánka na valnou hromadu – Refork SE

Pozvánka na valnou hromadu - Refork SE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti REFORK SE IČ: 080 39 763 se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 2241 („Společnost“) tímto svolává valnou hromadu Společnosti („Valná hromada“) která se bude konat v sídle Společnosti na adrese U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, […]

Pozvánka na valnou hromadu – Refork SE

Pozvánka na valnou hromadu - Refork SE

Představenstvo společnosti REFORK SE IČ: 080 39 763 se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 2241 (“Společnost“) tímto svolává valnou hromadu Společnosti (“Valná hromada”) která se bude konat v sídle Společnosti na adrese U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha […]

Instant SSL