Mýtus o omyvatelnosti: Skrytá pravda za jednorázovými plasty

Pomohl nám zákaz jednorázových plastů?

V evropském boji proti znečištění plasty byl v roce 2019 učiněn důležitý krok, když byla zveřejněna směrnice zakazující výrobu a prodej plastů na jedno použití. Krátce poté se však objevil problém týkající se výrobků uváděných na trh jako "omyvatelné" alternativy. Jsou tyto výrobky skutečně šetrné k životnímu prostředí, nebo se jedná pouze o marketingový trik? 

Boření mýtů o ekologickém čištění

Odstraňování mýtů o ekologickém čištění

S každým krokem blíže ke zdravějšímu životnímu prostředí se naše úsilí o ekologické postupy rozšiřuje na všechny aspekty našeho života, včetně úklidu. Jak se na pultech obchodů objevuje stále více ekologických čisticích prostředků, objevují se i kontroverze, které je obklopují. S rostoucí popularitou se tak objevuje řada mýtů a mylných představ o účinnosti, ceně, dostupnosti, užitečnosti a univerzálnosti ekologických čisticích prostředků. Pojďme se tedy na každý z těchto mýtů podívat blíže a ponořit se do nich a vyvrátit je fakty podloženými důkazy.

Vliv plastových příborů na životní prostředí a biologicky rozložitelné alternativy

Plastové příbory vs. biologicky rozložitelné alternativy

Rozhodnutí, která děláme v každodenním životě, se promítají do dopadů na životní prostředí. Jedno zdánlivě malé rozhodnutí - například o typu příboru - může mít významné důsledky.

Cesta vpřed: Předpověď dalších trendů v oblasti biologicky rozložitelných výrobků

Budoucí trendy v biologické rozložitelnosti

Globální trh s biologicky rozložitelnými příbory, jehož hodnota v roce 2023 dosáhne 45,0 milionů USD, je poháněn dynamickou souhrou různých faktorů a stojí v čele udržitelných řešení. S rostoucím povědomím o životním prostředí přijímá pohostinství, cestovní ruch a prosperující maloobchodní sektor ekologické postupy, aby uspokojil rostoucí poptávku po udržitelných alternativách.

Recyklace: Základní krok k ekologičtější budoucnosti

Jak recyklovat - naše tipy

Recyklace je zásadním krokem ke zdravější budoucnosti naší planety. Je to proces, který pomáhá snižovat množství odpadu na skládkách a v životním prostředí a snižuje potřebu dalšího využívání přírodních zdrojů k výrobě nových produktů. Recyklací můžeme všichni přispět k čistšímu životnímu prostředí každý den, ale musíme vědět, jak to dělat správně, abychom planetě více neškodili. V každé zemi platí trochu jiná pravidla, proto si vždy ověřte informace podle místních předpisů. Obecné informace o recyklaci známe všichni, proto vám přinášíme několik nečekaných tipů, jak recyklovat efektivně, které nemusí být nutně intuitivní.

Mikroplasty v centru pozornosti

Zaostřeno na mikroplasty

Mezi různými environmentálními problémy, kterým náš svět čelí, se jako nová, všudypřítomná a naléhavá výzva objevil pojem "mikroplasty". Navíc s tím, jak mikroplasty pronikají do různých ekosystémů - od oceánů a půdy až po samotný potravní řetězec - je rozsah jejich dopadu stále více alarmující. Dnes se zaměříme na nejvýznamnější problémy a nejnovější vývoj související s probíhajícím bojem proti mikroplastům.

Boření mýtů: Rostlinná strava

Boření mýtů - rostlinná strava

Celosvětové diskuse o udržitelném životním stylu a zdravějším stravování vedly k významným úvahám o výhodách rostlinné stravy. Než se začneme zabývat mýty, které obklopují rostlinný životní styl, je nezbytné si uvědomit širší environmentální souvislosti, které tento posun podporují.

Proč je důležité vybírat biologicky rozložitelné příbory

Proč je výběr biologicky rozložitelných příborů důležitý

V době, kdy naše každodenní rozhodnutí mohou mít zásadní dopad na životní prostředí, se může zdát, že volba biologicky rozložitelných příborů je jen malým krokem. Přesto má významný potenciál změnit náš svět k lepšímu. Biologicky rozložitelné příbory nejsou jen vágním ekologickým pojmem, ale hmatatelnou volbou, která může podstatně změnit váš každodenní život. Pojďme se tedy podívat na konkrétní informace o tom, jak může výběr biologicky rozložitelných příborů skutečně ovlivnit život.

Okamžité SSL