Boření mýtů: Rostlinná strava

Boření mýtů - rostlinná strava

Celosvětové diskuse o udržitelném životním stylu a zdravějším stravování vedly k významným úvahám o výhodách rostlinné stravy. Než se začneme zabývat mýty, které obklopují rostlinný životní styl, je nezbytné si uvědomit širší environmentální souvislosti, které tento posun podporují.

Okamžité SSL