V evropském boji proti znečištění plasty byl v roce 2019 učiněn důležitý krok v podobě zveřejnění směrnice zakazující výrobu a prodej plastů na jedno použití. Krátce poté se však objevil znepokojivý problém týkající se výrobků prodávaných jako "omyvatelné" alternativy. Jsou tyto výrobky skutečně šetrné k životnímu prostředí, nebo se jedná o pouhý marketingový trik? 

Vlajka EU.

Boj proti jednorázovým plastům 

Jednorázové plasty jako jsou brčka, plastové příbory a obaly, jsou již dlouho považovány za hlavní původce znečištění plastem. Evropská unie (EU) se proto rozhodla podniknout v boji proti tomuto problému významné kroky. V červnu 2019 přijala směrnici (EU 2019/904),jejímž účelem je restrikce jednorázových výrobků na celém území EU. Cílem směrnice je snížit dopad těchto výrobků na životní prostředí a podpořit používání jejich alternativ. 

Vzestup "omyvatelných" výrobků 

Reakcí společností na přijatou legislativu bylo uvedení na trh nových výrobků, které jsou prodávány jako ekologická náhrada jednorázových plastů. Jedním z významných tvrzení o těchto výrobcích je, že jsou "omyvatelné", což znamená, že je lze opakovaně používat, čímž se snižuje spotřeba jednorázových výrobků. Příkladem jsou "omyvatelné" sáčky na uchovávání potravin, obaly na sendviče a jednorázové nádobí. Pravdou ale zůstává, že se takové výrobky od těch jednorázových prakticky vůbec v ničem neliší. 

Hromada plastů na zelené trávě, problém v přírodním prostředí, znečištění přírody není rozklad plastů. Ochrana přírody.

Klamavá realita 

Za lákavou představou o omyvatelných alternativách jednorázových plastů se skrývá znepokojivá pravda. Společnosti, které své výrobky označují za omyvatelné, nemusí být ve svých tvrzeních zcela upřímné. Zde jsou některé problémy, které si jako spotřebitelé musíme uvědomit:
 

Výrobky na jednorázové použití ve skutečnosti nikdo neumývá

Zásadní chyba v tvrzení o "omyvatelnosti" spočívá v tom, že jednorázové výrobky, jako jsou brčka, příbory nebo obaly od potravin, nikdo skutečně nemyje. To znamená, že tyto tzv. omyvatelné výrobky neplní svůj účel a v praxi končí v koši po jednom použití stejně jako ty jednorázové. Tato směrnice byla vytvořena za účelem skutečné změny. Ale má to nějaký smysl, když velkým společnostem jde ve skutečnosti jen o zisk, a ne o záchranu naší planety?

Dopad na menší udržitelné podniky

Klamavé marketingové praktiky větších společností propagujících "omyvatelné" výrobky představují významnou hrozbu pro menší, skutečně udržitelné podniky, jako je REFORK, které se zavázaly ke skutečné ochraně životního prostředí. Tyto menší společnosti vyrábějí skutečně ekologické výrobky, ale mají problém konkurovat klamavým marketingovým strategiím a cenám, které prosazují společnosti velké. 

Obavy o životní prostředí

Ačkoli se omyvatelné výrobky mohou zdát jako udržitelná volba, použité materiály mohou mít přesto negativní dopad na naši planetu kvůli vzniku mikroplastů během jejich rozkladu. To ve výsledku zpochybňuje celkové tvrzení o udržitelnosti takových výrobků. 

Požadavky na umývání

Některé omyvatelné výrobky mohou pro zachování funkčnostivyžadovat specifické podmínky pro mytí, například velmi nízké teploty nebo sušení vzduchem. Pokud o ně není řádně pečováno, mohou se rychle opotřebovat, což vede k časté výměně, která jen dále vyvrací jejich ekologickou šetrnost. 

Uvolňování mikroplastů

Při mytí mohou některé omyvatelné výrobky uvolňovat mikroplasty,což pouze dále přispívá k rostoucímu problému znečištění. 

Čtěte více o škodlivosti mikroplastů v našem článku: Mikroplasty v centru pozornosti

Problémy s likvidací

Na konci životního cyklu mohou omyvatelné výrobky představovat problém při jejich likvidaci, protože již nemusí být recyklovatelné nebo biologicky rozložitelné.

ruční podávání limonády s mátou a citrony, prostor pro text. festival pouličního jídla. nápojový bar na recepci, catering venku. letní piknik. barevné nápoje v plastových kelímcích s brčky.

Závěr 

Směrnice proti jednorázovým plastům je sice chvályhodným krokem ke zmírnění znečištění plastem, ale spotřebitelé však musí zůstat ostražití vůči klamavým marketingovým praktikám týkajícím se "omyvatelných" výrobků. Pravdou je, že jednorázové produkty, jako jsou například brčka, se myjí a znovu používají jen zřídka. Taková tvrzení tak ohrožují i menší společnosti, které za udržitelnost skutečně bojují. 

Aby se spotřebitelé mohli rozhodovat informovaně a skutečně udržitelně, je nutné vyhledávat výrobky, u nichž je transparentně zveřejněn jejich dopad na životní prostředí, mají odolný design a jsou skutečně vyrobeny z biologicky rozložitelných materiálů. Spotřebitelé mohou navíc hrát zásadní roli při podpoře menších, udržitelných podniků a při pohánění větších korporací k odpovědnosti. Informovaným výběrem a prosazováním skutečné udržitelnosti můžeme společně pomoci nadále utvářet čistější a odpovědnější budoucnost pro všechny. 

Přečtěte si více z Refork

Okamžité SSL