Konání řádné valné hromady
Společnosti REFORK SE, IČ: 080 39 763
se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7

Předmět:

  • Rozdělení hospodářského výsledku Společnosti roku 2022
  • Schválení účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2022
  • Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022
  • Projednání konkurenční činnosti akcionáře pana Zbyňka Prokšana a neoprávněného nároku akcionáře pana Zbyňka Prokšana ve vztahu k patentu Společnosti
  • Změna stanov Společnosti

Místo konání: U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

Datum: 21.6.2023
Čas: 10:00

Instant SSL