Café Louvre sází na udržitelnost s Reforkem 

Historická kavárna Café Louvre v Praze se spojila s inovativní českou společností Refork, která vyrábí biologicky rozložitelné produkty. Proč se Louvre vydal na cestu k udržitelnosti? A jak tuto spolupráci vidí majitel kavárny Sylvio Spohr? 

Reakce společnosti Refork na obcházení směrnice o jednorázových plastech

ReforkReakce na obcházení směrnice o plastech na jedno použití

Jak možná víte, Refork se od svého počátku věnuje poskytování udržitelných alternativ k plastům na jedno použití. Musíme se však vypořádat s výzvou, která ovlivnila naši ziskovost a kterou jsme nepředvídali, ale jsme odhodláni ji překonat.

Směrnice o plastech na jedno použití

Jediná americká směrnice o plastech

Vzhledem k tomu, že se nacházíme uprostřed plastové krize, je třeba přijmout opatření, která omezí ničení způsobené naším zacházením s tímto zdrojem.Podle výzkumů dochází k většímu poškozování životního prostředí, a proto byla zavedena směrnice o plastech na jedno použití (SUP). Směrnice SUP je rozsáhlý předpis, jehož cílem je minimalizovat znečištění moří plasty. Přijatá směrnice [...]

Skupina DPD: Refork's Delivery Partner

Náš doručovací partner

Ve společnosti Refork bereme udržitelnost vážně, a proto si pečlivě vybíráme partnery pro každý obchodní projekt. Pokud se společnost shoduje s našimi cíli a hodnotami, je snadné dosáhnout výhodné dohody pro obě strany, jako tomu bylo v případě společnosti DPD. DPD je největší soukromý balíkový přepravce v České republice, který je součástí [...]

Okamžité SSL